Groepscoaching "Stilstaan bij jezelf"

“Stilstaan bij jezelf”

Mentale ondersteuning speciaal voor (zwaar)belaste mantelzorgers.

In 5 stappen naar (zelf) bewust keuzes maken door samen met andere mantelzorgers stil te staan bij jezelf.

 

Naast de dagelijkse praktische zorg die veel van mantelzorgers vraagt, kan het gevoel dat je geen keuze of controle hebt op de situatie behoorlijk benauwend zijn. Ook al weet je dat er ondersteuning mogelijk is, het blijft lastig om deze ook daadwerkelijk in te schakelen. In vijf interactieve bijeenkomsten met andere mantelzorgers kijk je naar je persoonlijke situatie, word je je bewust van hoe je hiermee omgaat en welke mogelijkheden er zijn die je ruimte kunnen geven.

Deelname aan de groeps-coaching-cyclus ‘Stilstaan bij jezelf’ biedt inzichten vanuit bewustwording. Niet omdat het je verteld wordt, maar omdat jezelf tot inzichten komt die bij jou passen. Door met lotgenoten deel te nemen in de cursus ontstaan inzichten over jezelf, over wat je beweegt maar ook wat je belemmert. Deze inzichten in combinatie met de ontwikkeling van je wilskracht maakt dat je als de mantelzorger gefundeerde keuzes kunt maken. Zoals bewust grenzen stellen, rustmomenten nemen en ontspanning zoeken, waarbij hulp inschakelen een logische en innerlijk vrije stap is geworden. Om beter met de mantelzorgsituatie om te gaan en de zorg vol te houden. 

   

  Programma:

  1. Bewustwording
  2. Opties en keuzes
  3. Bewustzijn, waarden en normen
  4. Zelfbeschikking, veranderen en weerstand
  5. Plan en kies

 

De bijeenkomsten voor maximaal 12 deelnemers duren 2,5 uur en worden elke twee weken gegeven gedurende een periode van bijna drie maanden. Met 6 weken later een terugkomdag om de ervaringen met elkaar te delen, elkaar te inspireren en te motiveren. Wilt u overleggen of deelname aan de groepscoaching 'Stilstaan bij jezelf' iets voor u is, bel met Amanda op 06-53790598.

Dit najaar 2019 starten we een nieuwe cursus in Soest op 21 oktober 2019 met medewerking van de gemeente Soest. Deelname is mogelijk met slechts een kleine bijdrage dankzij een subsidie van de gemeente Soest. Bent u geinteresseerd, bel met Amanda 06-53790598!

Kosten:  nu slechts € 30,--, dankzij een subsidie van de gemeente Soest (normaal € 125,--)

Data:      21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december en 16 december 2019 + 27 januari 2020

Plaats:   Uw Gemakshuis, Koninginnelaan 6 in Soest

Enkele bereikte resultaten uit getuigenissen van deelnemers: 

  • "Ik doe en ervaar de dingen niet automatisch meer. Ik heb er bewustzijn op gekregen."
  • "Doordat ik nu zaken benoem en afspraken maak, zijn we dichter tot elkaar gekomen. Ik heb meer rust en echt terrein gewonnen."
  • "Ik durf nu hulp in te schakelen ondanks dat ik weet dat mijn moeder daar moeite mee heeft."
  • "Ik kan nu beter voor mezelf zorgen. Een lastige situatie bracht me van mijn stuk maar het lukte me de keuze te maken dit niet helemaal uit mijn evenwicht te laten halen."  
  • "Ik heb geleerd mijn negatieve gdachten en gevoelens te herkennen/onderkennen. Ik heb handvatten gekregen om dit positief om te buigen."
  • "Ik voel de wil om een moeilijke situatie niet mijn leven te laten beheersen. Om het meer los te laten. Daar ben ik nu bewust mee bezig."
  • "Omdat ik bewust ben van wat ik wil en nodig heb, kan ik beter beslissingen nemen. Ik kom nu in actie en pak door."
  • "Ik voel me minder schuldig en heb al aardig mijn draai gevonden met meer aandacht voor mezelf." 

Voor optimaal effect is het aan te bevelen vrijwillige coaches te betrekken voor die mantelzorgers die dit zouden willen. Voor een op een begeleiding bij het in praktijk brengen van hun uit de coaching opgedane besluiten. Deze coaches worden lokaal geworven en krijgen indien nodig ondersteuning door intervisie en begeleiding van een coordinator/trainer. Dit concept is DUURZAAM MANTELZORGEN zie ook de pagina op FacebookZie voor meer informatie  een kort filmpje

Sinds 2016 worden in Hilversum deze groep-coaching-cursussen gegeven in samenwerking met Versa Welzijn, afdeling Mantelzorgondersteuning. In Soest is er een cyclus in geweest in het voorjaar 2017, in het voorjaar en het najaar 2018.

Aanbevelingen door deelnemende mantelzorgers:

 

 

  

Kom dichter bij jezelf; vanuit bewustzijn naar inzichten en bewuste keuzes met deelname in Stilstaan bij jezelf